Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał.
Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało.
Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów.
Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony.
I milion razy słysząc w środku nocy: "Misiu, pogadasz ze mną?" odpowiadał patrząc jednym okiem: "No jasne."

Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss

July 26 2017

May 15 2017

3026 4e73 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
3039 1ac4 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 12 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 28 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 22 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 16 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 14 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 10 2015

1606 3842 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1633 75c4 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1635 110e 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 08 2015

0372 e82a 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
0265 f9b7 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
9938 8a93 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
9875 9805
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
8350 39ca 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 07 2015

8133 6c85 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 06 2015

9808 365e 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl